Tavaran kuljetus

Tavaran kuljetus

Maantiekuljetusta tarvitaan erilaisten liiketoimien pyörittämiseen. Niin tuotanto-, tehdas- kuin elintarviketeollisuuskin ovat riippuvaisia erilaisten raaka-aineiden ja materiaalien kuljetuksesta. Toisaalta myös julkiset palvelut, kuten terveydenhuolto, tarvitsevat erilaisten tarvikkeiden, materiaalien sekä laitteiden kuljetusta. Vaikka pääasiallinen kuljetus tapahtuisikin laiva- tai lentorahtina, maantiekuljetuksia tarvitaan myös tavaran kuljettamiseksi lähtösatamaan tai lentokentälle sekä sieltä edelleen lopulliseen kohteeseen. Tavaroiden ja erilaisten aineiden kuljetuksessa käytetään henkilö-, paketti- ja kuorma-autoja. Lisäksi kuljetuskalustona voi olla puoli- tai täysperävaunuyhdistelmärekkoja sekä säiliöautoja.

Henkilö- ja pakettiautot kuljetuskalustona

Henkilöautoilla toimitetaan etenkin erilaisten lähettipalveluiden toimituksia. Myös lehtien jakajat käyttävät usein henkilöautoa. Postin päivittäistä jakelua suorittavat autot ovat usein pakettiautoja, sillä niihin tulee joillakin paikkakunnilla mahtua todella laajan alueen tuleva ja lähtevä posti. Henkilö- ja pakettiautot ovat näppäriä ja nopeita kulkemaan etenkin silloin, kun toimitettavaa tavaraa ei tarvitse saada kerralla kyytiin kovin paljon. Niiden kuljettamiseen ei myöskään yleensä tarvita erityistä koulutusta, vaan henkilöautokortti oikeuttaa kuljettamaan henkilöautoja, pakettiautoja sekä muita kulkuvälineitä, joiden kokonaismassa on enintään 3500 kiloa.

Raskaamman kaluston kuljetukset

Kuorma- ja rekka-autoilla saadaan kerralla kuljetettua suurempia ja painavampia lasteja. Niitä käytetään rakennus- ja tietyömailla erilaisten materiaalien kuten soran tai betoniharkkojen kuljetukseen. Myös ruokatavarat kuljetetaan usein suurilla rekoilla etenkin super- ja hypermarkettien hyllyille. Lisäksi huonekalut ja kodinkoneet kuljetetaan sekä tehtaista kauppoihin, että liikkeistä kotiinkuljetuksena asiakkaille yleensä kuorma-autoilla. Suurimmilla kuljetusajoneuvoilla kuten puoli- ja täysperävaunullisilla rekoilla kuljetetaan usein raskaimpia lasteja kuten puukuormia tai raskaita elektroniikkalaitteita, mutta myös elintarvikkeita ja muita päivittäistavaroita. Säiliöautoilla kuljetetaan erilaisia polttoaineita sekä kemikaaleja.

Ammattiautoilijan työnkuvaan kuuluu usein paljon muutakin kuin vain lastin ajamista paikasta toiseen. Hänen on esimerkiksi osattava käyttää sekä digitaalista ajopiirturia että tietokonetta. Navigaattori on myös yksi kuljettajan hyvistä apuvälineistä, jotta lasti löytäisi varmasti oikean osoitteensa. Kuljettajan tulee usein myös osallistua lastin rahtaamiseen ja osata tulkita rahtikirjoja. Suuri merkitys on myös asiakaspalveluosaamisella, sillä kuljettajan tulee usein kohdata ihmisiä sekä lastin lähtöpaikalla että määränpäässä.

dante