Yritysauto lainarahalla

Yritysauto lainarahalla

Yrittäjän päivään voi alasta riippuen kuulua toimia ja liikkumista paikasta toiseen niin, että auton hankinnasta tulee liiketoiminnan kannalta välttämätöntä. Jotkut yrittäjät käyttävät yritystoiminnassaan omaa autoaan, mutta monissa tapauksissa järkeväksi vaihtoehdoksi voi nousta erillisen auton hankinta pelkästään yrityskäyttöön.

Muistilista yritysauton ostajalle

Kun yritysauton hankinta tulee ajankohtaiseksi, ostopäätöksessä huomiota kannattaa kiinnittää useisiin eri näkökohtiin, kuten automallin taloudellisuuteen sekä sen käyttökustannuksiin. Lisäksi on erityisen tärkeää, että auto soveltuu kunnolla juuri siihen käyttötarkoitukseen, mihin yrittäjä sitä itse tarvitsee.

Yrittäjän kannalta tärkeintä olisi tietysti panostaa turvalliseen, luotettavaan ja taloudelliseen autoon. Kun oikea malli on löytynyt, tulee seuraavaksi laittaa auton rahoitus kuntoon. Yritysauton osto voikin vaikuttaa yllättävän merkittävällä tavalla yrityksen tulokseen ja taseeseen, joten erilaisia vaihtoehtoja on syytä punnita tasapuolisesti.

Auton rahoittaminen yrityslainalla

Yritysauton rahoittaminen vaikuttaa merkittävästi yrityksen kokonaiskustannuksiin. Tästä syystä on tärkeää, että yrittäjä itse pohtii tarkkaan, mikä rahoitusmenetelmistä sopii juuri omaan tilanteeseen parhaiten. Kaikkein yleisimpiä rahoitusvaihtoehtoja ovat vakuudeton yrityslaina, käteismaksu, osamaksu sekä rahoitusleasing. Tässä artikkelissa keskitytään nimenomaan yritysauton rahoittamiseen lainarahalla.

Qred yrityslaina on yrityksen tarpeeseen haettavaa lainaa, jolla halutaan esimerkiksi laajentaa yrityksen toimintaa, kehittää uusia tuotteita tai palveluita, palkata lisää henkilökuntaa tai tehdä yrityksen nimissä tarvittavia hankintoja, kuten koneiston tai tässä tapauksessa yritysauton osto.

Yrityslainaa voivat hakea kaikki Suomessa rekisteröidyt toiminimet, osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt sekä avoimet yhtiöt. Yrityksen koolla tai iällä ei ole lainan saantimahdollisuuksiin suurta merkitystä, sillä jokainen lainahakemus käsitellään erikseen ja lainaehdot sovitetaan yhteen lainanhakijan tarjoamien tietojen kanssa.

Vakuudettoman yrityslainan hyvänä puolena on hakuprosessin nopeus, sillä itse hakemuksen täyttäminen kestää vain muutaman minuutin. Tämän hakemuksen pohjalta Qred tekee hakijalle yrittäjäkohtaisen lainatarjouksen, joka toimitetaan parhaimmassa tapauksessa hakijan sähköpostiin jo tunnin sisällä lainahakemuksen lähettämisestä. Jos tarjous miellyttää, sen voi allekirjoittaa omilla verkkopankkitunnuksilla, jolloin lainarahat on mahdollista maksaa hakijan ilmoittamalle tilille jo saman vuorokauden aikana.

Vaikka vakuudettomissa lainoissa on vakuudellisia lainoja suuremmat korot, myös vakuudettomalle lainalle on mahdollista neuvotella erittäin kilpailukykyiset ehdot, mikäli yritys osoittaa vakaata maksukykyä. Kun lainarahat ovat nopeasti tilillä, yritysauton kaupat on mahdollista tehdä samalta istumalta ja auto saadaan näin heti yrityksen nimiin.

Oikean yritysauton löytäminen voi viedä aikaa

Kuten aikaisemmin jo mainittiin, eri rahoitustavoilla voi olla paljon erilaisia vaikutuksia yrityksen kannalta. Samalla parhaimman autonkin valinta voi toisinaan tuottaa vaikeuksia, sillä markkinoilta löytyy tänä päivänä kymmeniä eri merkkejä ja satoja eri malleja. Eri automerkkejä- ja malleja vertailtaessa tulisikin kiinnittää huomiota juuri auton taloudellisuuteen sekä jälleenmyyntiarvoon – itse auton hinnan lisäksi.

Oikean yritysauton löytäminen ei aina käy yhdessä päivässä. Onneksi monissa kotimaisissa autoliikkeissä myyjät ovat varautuneet myös yrittäjien erityistarpeisiin, jolloin he osaavat antaa hyödyllisiä vinkkejä ja vastata yrittäjän esittämiin kysymyksiin. Koska yritysauton hankinnalla voi olla suuri merkitys yrityksen liiketoimintaan, on tärkeää, että valinta on tarkkaan tehty päätös.

dante